vzkvétej a podporuj tím svůj růst, sebelásku a změnu

Posts by petkon

Číselná řada 0

Čísla 000

Připomínka, že jste sjednoceni s Bohem a měli byste ve svém nitru cítit lásku svého Stvořitele. Znamená to taky, že určitá situace oběhla plný kruh.

Čísla 0 a 1, například 001, 011, 010, 101

Mocné vedení Boha a andělů vás žádá, abyste změnili své myšlenky. Možná jste se modlili za své zdraví a štěstí. Pokud ano, toto je odpověď na vaše modlitby. Bůh ví, že řešení, jež hledáte, se rodí ve vašich myšlenkách. Požádejte Boha, aby vedl vaše myšlení správným směrem a podpořil vás během tohoto přechodného období.

Čísla 0 a 2, například 002, 022, 020, 202

Bůh chce, abyste věděli, že na vás nezapomněl ani vás neopustil. Opravdu vás hluboce miluje. Ve skutečnosti připravuje nádhernou novou fázi vašeho života. Promlouvejte k němu často a sami ucítíte přicházející zázrak. Bůh vám také připomíná důležitost „Božského načasování“. Někdy musejí nejprve nastat vhodné okolnosti, a teprve pak je možné dosáhnout vytouženého cíle. Pokud budete pevně trvat na svých myšlenkách a víře, nic vám nemůže zabránit v naplnění vašeho přání.

Čísla 0 a 3, například 003, 033, 030, 303

Bůh a nanebevzatí mistři se snaží upoutat vaši pozornost, pravděpodobně jde o záležitost, jež souvisí s vaším božským životním posláním. Existují nějaké rady, které jste v poslední době ignorovali? Pokud ano, můžete mít pocit, že jste se ocitli ve slepé uličce. Pomocí této číselné řady vás nebesa upozorňují, že musíte sehrát svou roli v procesu spolutvoření. To znamená poslouchat a následovat Božské výzvy k podniknutí určitých kroků.

Čísla 0 a 4, například 004, 044, 040, 404

Bůh a andělé chtějí, abyste věděl/a, že jste velmi, velmi milován/a. žádají, abyste se na chvíli zastavili a uvědomili si tuto lásku, neboť odpoví mnohé z vašich otázek a vyřeší jakýkoliv problém.

Čísla 0 a 5, například 005, 055, 050, 505

Důležitý vzkaz, že změny ve vašem životě jsou v Božském a naprostém pořádku. Jsou darem od Boha a tedy v souladu s tím, jaké má s vaším vyšším já plány.

Čísla 0 a 6, například 006, 066, 060, 606

Toto poselství od Stvořitele se týká vašeho materiálního života. Bůh vás žádá, abyste se méně soustředili na světské touhy. Neznamená to, že by po vás Bůh požadoval život v chudobě, spíše chce, abyste se pokusili naplňovat své touhy duchovnějším způsobem. Vězte, že Bůh je ve vás a je zdrojem všeho, co potřebujete. Stačí jen udržet svou víru, projevit vděčnost a otevřít se znamením i novým příležitostem, které vám přinesou to, co potřebujete. Podstatou poselství, které přináší tyto číselné sekvence, je věta: „Ale hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno.“

Čísla 0 a 7, například 007, 077, 070, 707

Povzbudivé „do toho!“ přímo od Boha, který vám uděluje pochvalu za intelektuální, duchovní a fyzickou práci, kterou jste vykonali. Na své nynější cestě pomáháte sobě i mnoha dalším lidem a Bůh vás žádá, abyste ve své skvělé práci pokračovali.

Čísla 0 a 8, například 008, 088, 080, 808

Tento vzkaz od vašeho Stvořitele signalizuje, že blížící se konec určité fáze je součástí celkového Božího plánu. Je odpovědí na vaše modlitby a je v souladu s Jeho vůlí. Požádejte Boha, aby utišil veškeré obavy nebo starosti, které ve vás nadcházející změny vzbuzují.

Čísla 0 a 9, například 009, 099, 090, 909

Toto je vzkaz od vašeho Stvořitele, který říká, že zakončení určité fáze vašeho života bylo výsledkem Božského vedení. Nic nemůže být doopravdy ztraceno. Neexistuje smrt a neexistují ani nehody. Nedávná životní změna, při které byla významná část vašeho života zastavena nebo změněna, je ve skutečnosti odpovědí na vaše modlitby. Bůh vás upozorňuje, že vám nic neodebírá ani nezpůsobuje žádnou ztrátu. To váš životní plán nebo modlitby vám skrze vaši vlastní moc danou od Boha přinesly tuto změnu. Buďte ochotni odpustit všem zúčastněným, abyste mohli lehce a svobodně vstoupit do nádherné nové fáze vašeho života.

Zdroj: nakridlechandelu.cz

Andělská čísla

angel-316091_1280Stává se vám někdy, že se vám stále před očima objevují řady čísel? Vídáte je například na hodinách jako 11:11 nebo na SPZ aut?

To k vám promlouvají andělé.

Co Vám tím chtějí říct?

Základem je informace, která je pro vás určitým způsobem důležitá. Je možné, že chtějí, abyste se na chvíli zastavili a podívali se na svůj dosavadní život, neboť jste právě před uskutečněním něčeho nového. Nebo vás chtějí varovat, protože vaše myšlenky nejsou zrovna v rovnováze.  Chtějí vám říct, že určitá fáze vašeho života se chýlí ke konci a chtějí po vás, abyste si toho byli vědomi a připravili se na to. Chtějí vás také ujistit, že stojí neustále při vás a pomáhají vám, stačí jen o jejich pomoc požádat.

Abyste měli hlubší představu o jejich vzkazech, podívejte se na jednotlivé řady čísel a co vyjadřují.

 

Začněte se změnou právě teď

Nejprve si uvědomte, co změnit chcete a jak chcete, aby vypadal výsledek.

Každá změna vyžaduje trpělivost

Proto si právě teď na sebe udělejte čas a zamyslete se nad uvedenými oblastmi svého života. Představte si, jak chcete, aby tyto oblasti vypadaly, a to zcela konkrétně. A pak si tyto informace zapište do svého bloku, který budete používat pro svůj rozvoj. Zapište také první kroky, které můžete udělat a přiblížit se k vysněnému cíli. Pak vyberte alespoň dva kroky z oblasti, kterou chcete změnit nejdříve a v průběhu příštích pár dní je uskutečněte.

39 footsteps

  • Kariéra, práce, finance
  • Vztahy s nejbližšími a přáteli
  • Zdraví a kondice
  • Zábava, dovolená, odpočinek, osobní rozvoj

 Bez akce není legrace

  • Pokud chcete, aby výsledek byl co nejefektivnější, udělejte si tabuli vizí.
  • Na internetu nebo v časopisech si najděte obrázky, které vyjadřují to, čeho chcete dosáhnout a nalepte si je na větší plochu.
  • Přidejte k obrázkům i afirmace nebo popisky. Nebo si celou tabuli prostě sami namalujte.
  • Tabuli si pak pověste někam, kde se na ní můžete každý den alespoň párkrát podívat a tím si připomenout, co chcete dosáhnout.
  • Představujte si, že to všechno už máte.
  • Vesmír vám pak do cesty dá zkoušky, které budete muset zvládnout; osoby, které vám mohou pomoci a znamení, která vás přivedou k cíli.

Uvědomte si, že záleží také na vašem myšlení, protože pokud budete podvědomě svůj sen sabotovat, například myšlenkami typu (tohle se mi nemůže splnit, tuhle činnost nezvládnu atd.) pak bude výsledek daleko. Takže je dobré veškeré negativní myšlenky o vašich snech a plánech ze svého denního řádu vypustit. Vím, že to není úplně jednoduché, ale s trochou cviku to jistě zvládnete:

Jakmile k vám negativní myšlenka dorazí, prostě ji jen pozorujte a poté ji nechte odejít. A hned ji vyměňte za pravý pozitivní opak a věřte, že to, o čem sníte už k vám přichází.

Potřebujete-li pomoci se změnou vašich přesvědčení, díky NLP technikám můžeme tyto přesvědčení přeměnit a vyčistit tak vzorce chování, které vás brzdí v uskutečňování vašich cílů.

Přeji vám šťastný start a srdce plné Lásky.

Petra

Jak vyjít s obtížnými lidmi

Určitě jste v životě zažili situaci, kdy jste se dostali do konfliktu s osobou, se kterou jste se nemohli domluvit, která vám nějakým způsobem ublížila, nebo jste si prostě nevyhovovali a cítili jste nezdravou energii, která k vám proudila. Mohlo se i stát, že nezdravá energie začala proudit od vás k té osobě.

V tomto videu si můžete vyzkoušet Tibetský způsob Bön – jak vyjít s obtížnými lidmi.

Pokud chcete vidět výsledky, pokuste se pouštět si video minimálně jednou denně, např. každé ráno po dobu jednoho týdne, a uvidíte, co se bude dít. Pro maximální výsledek si video pouštějte po dobu 21dní či ještě déle (Tibeťané tomu dávají rok i dva).

https://www.youtube.com/watch?v=zRdTMeu9pfY