vzkvétej a podporuj tím svůj růst, sebelásku a změnu

Poradenství

Změň svůj život k lepšímu 

Zbav se starých a nefunkčních přesvědčení

Odstraň bloky, které ti brání prožívat spokojený a šťastný život 

Zdrojem tvého úspěchu jsi ty sám. Tvůj úspěch se odvíjí od schopnosti vynikat – ve všem, o čem přemýšlís, co říkáš a děláš.

Cílem individuálních konzultací  je pomoci klientovi uvědomit  si své téma a odstranit obtíže, které mu brání v dosahování cílů a zároveň nastartovat nová přesvědčení, které klientovi pomohou uskutečnit jeho záměry, cíle a sny.

Používám  techniky NLP (neuro-lingvistické programování), meditační techniky, vizualizaci a energii Reiki.

Výsledků je možné dosáhnout již po jednom sezení. Ovšem chcete-li souvisle postupovat ve vašem vývoji, dlouhodobější práce přináší  trvalé výsledky.

Osobní konzultace v tuto dobu bohužel nejsou možné.